Föreningen

GDPR - Information om personuppgifter

Medlemsförteckning
-
finns på föreningens slutna Facebook-grupp.

Stämman 2024
- Årsredovisning 2023
- Protokoll
- Revisionsberättelse


Extra stämma 2023

- Protokoll

Stämman 2023
- Årsredovisning 2022
- Protokoll
- Revisionsberättelse


Stämman 2022

- Årsredovisning 2021
- Protokoll


Stämman 2021
- Årsredovisning
- Protokoll


Stämman 2020
- Årsredovisning
- Protokoll


Stämman 2019
- Årsredovisning
- Protokoll


Extra stämma 2018

- Protokoll

Stämman 2018

- Årsredovisning
- Protokoll

Stämman 2017

Årsredovisning
- Protokoll


Stämman 2016
- Årsredovisning
- Protokoll


Stämman 2015

- Årsredovisning
Protokoll


Extra stämma 2014
Protokoll
Bilagor


Stämman
2014 
-  Årsredovisning

- Protokoll

Stämman 2013

- Årsredovisning
- Revisionsberättelse

- Protokoll

 

Stämman 2012

- Årsredovisning

- Förvaltningsberättelse

- Protokoll

 

Ekonomi

- Ekonomisk plan

Stadgar, antagna september 2023
Stadgar


Bostadsrättslagen hittar du här.
Lag om ekonomiska föreningar hittar du här.

 

Trivselregler

 
Tidigare år: Se arkiv

Mäklarinformation

Aktuella nyckeltal (april 2024):

* Skuld / totalyta:            5438 kr/m2
* Skuld / bostadsyta:       6317 kr/m2
* Föreningens lån:           41,75 mnkr
* Genomsnittsränta:        2,95 % 


Energideklaration

Bostadsrättsförvaltare:
SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

E-post: kundtjanst@sbc.se
Tel: 
0771-722 722

Fakturaadress:
Brf Sjöstadsviken
c/o SBC
Kundnr 3134
Box 5
851 02 Sundsvall


Avgifts/Hyresförvaltning:
SBC
E-Post: info@obfab.se
Tel.: 08-544 109 70 
måndag-fredag 07:00 - 21:00


Pantsättningar
Allt underlag rörande pantsättningar och avnoteringar ska skickas direkt till SBC utan påskrift/underskrift av styrelsen.  

SBC har fullmakt att skriva under dessa för föreningens räkning för att sedan föra in uppgifterna i lägenhetsförteckningen.

Adressen är:
SBC
Box 226
851 04  SUNDSVALL

SBC, vår förvaltare


Styrelsen har avtal med SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB om teknisk förvaltning och fastighetsskötsel (samt även snöskottning på taket). För innergården delar vi ansvaret med grannföreningen (Sjöstadsparterren), och från 2021 är det AB Hus och Villaträdgårdar som sköter detta.

Sedan många år tillbaka har föreningen anlitad Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB (ÖBF) för ekonomisk förvaltning. Sedan 2015 är ÖBF en del av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. 

Du vet väl också att du kan anmäla dig till e-faktura i din internetbank där du också kan ansöka om autogiro.


Föreningen är medlem i Bostadsrätterna som är en rikstäckande organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar med drygt 7400 medlemsföreningar.