Att bo

Bo i en bostadsrätt

Att bo i en bostadsrätt innebär att du tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar bostäderna och de gemensamma anläggningarna i området.
 

Du har full besittningsrätt till din lägenhet vilket betyder att du inte kan bli uppsagt förutsatt att du fullgör sina skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen.

När du överlåter din lägenhet har du rätt att sälja till vem du vill. Överlåtelsen skall dock godkännas av föreningens styrelse.

Läs gärna denna broschyr från Bostadsrätterna: Att bo i bostadsrätt.

 

Vad ingår och vad ingår inte i årsavgiften?

Läs mer

 

Styrelsen

Det är du och dina grannar som bestämmer över era bostäder genom den styrelse som ni själva väljer vid den årliga föreningsstämman.

Det är viktigt att så många som möljigt får känna sig delaktiga i ansvaret för det gemensamma ägandet. Ta gärna kontakt med någon i valberedningen eller styrelsen och visa ditt intresse för arbetet där. 

Kontaktuppgifter för styrelsen
 

El 
Elnätsavtal tecknas med det elnätsföretag som äger elnätet där man bor. Det är alltså inte valfritt utan i vårt fall är det Ellevio man tecknar elnätsavtal med. 

Elavtalet (hushållsel) tecknas med valfritt företag.
 
Viktigt är att säljare och köpare kommunicerar kring hur säljaren tänker göra kring sin el när denna flyttar.


Garage
Våra platser i garaget förvaltas av SBC som hanterar kölista, tilldelning av platser, kontrakt och fakturering. 

För tillfället är garaget fullt, och det finns en kölista. Anmälan om intresse av en garageplats sker SBC.

Läs mer här

Återvinning och sopor
Vi har inget grovsoprum! Grovsopor får man själv ta till en återvinningscentral, t.ex. Östberga.

Hushållssopor, matavfall och tidningar läggs i sopnedkasten. Tidningar lämnas i sopnedkast mellan Fartygsgatan 8 och Rorgängargatan 23. Läs gärna denna instruktion.

Glas, plast, metall, kartonger och batterier lämnas i respektive container i återvinningsrummet.

Nycklar
Det går att beställa extra nycklar vid behov.
Nyckel till lägenhet eller förråd ca 225 kronor. Kontakta styrelsen för beställning.
Nyckelbricka till porten mm. ca 50 kronor. Kontakta styrelsen för beställning.


Var och en ansvarar för såväl nycklar, låsbrickor som fjärrkontroller så dessa inte kommer i orätta händer.

Om du tappar bort en nyckelbricka eller fjärrkontroll behöver du kontakta styrelsen så fort som möjligt så vi kan spärra den.


Försäkring
Du måste teckna ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.

Stopp i avlopp
Styrelsen har antagit denna policy för hantering av stopp i avlopp. Alla stopp, även akuta, anmäls till SBC som skickar en rörmokare:

Kundtjänst: vardagar 7-21: 0771-722 722
Jour (akutsituationer):           08-18 70 00

Smörjning av lås
Det översta låset är ett såkallad tillhållarlås som inte får smörjas. Om det kärvar kan man sätta lite läppglans på nyckeln och dra runt nyckeln.

Det understa låset är ett vanligt ASSA-lås. Det bör man smörja regelbundet med låsspray. Använd inte vanlig olja!

Bredband & TV

Bredband (1000 Mbit/s) och grundutbudet från TELE2 ingår i föreningsavgiften. För information om bredband och andra internetbaserade tjänster se www.ownit.se.

Internet
Instruktion för inkoppling av internet.

Nyinflyttad
Kontakta styrelsen för att få upp namn på digitala tavlan i trapphuset och vid lägenhetsdörren. 


Om ni vill få tillgång till porttelefoni så ordnar styrelsen även detta. Ange ditt telefonnummer när du kontaktar styrelsen. Porttelefonen fungerar bäst när den kopplas till en mobiltelefon. När du blir uppringd från porttelefonen svarar du och trycker sedan på siffran 5 för att öppna porten.

Ombyggnation
Om du vill göra om något i din lägenhet behövs oftast styrelsens godkännande. Läs regelverket här, och fyll i blanketten på sista sidan och lämna den till styrelsen.

Felanmälan
Felanmälningar och andra ärenden som ska utföras av förvaltaren SBC gör du här.
I fältet "Förening" skriver du "Sjöstadsviken".

Felanmälan av hiss ska göras av någon i styrelsen. Kontakta i första hand Vivi-Anne Johansson om det är fel på en hiss.

Fartygsgatan
Fartygsgatan

Lägenhetsnummer

Varje lägenhet har ett unikt tre-siffrigt nummer i föreningen, inte att förväxla med Skatteverkets nummer som är fyra-siffrigt och endast unikt i varje trapphus.
Lägenhetsnummer hittar du här.

 

Störningar

Om du upplevar störningar, t.ex. från någon av grannarna, kan du fylla i ett störningsschema. Utan en tydlig dokumentation är det svårt för styrelsen att agera.

Luftfilter
Styrelsen inhandlar luftfilter och delar ut till medlemmarna så alla kan byta samtidigt. Här är en instruktion för filterbyte.


 

Bopärmen

  1. Välkommen

  1.1 Fakta

  2. Områdets historia

  3. Att bo i bostadsrätt

  4. Besiktning och säkerhetstänkande

  5. Hemförsäkring

  6. Gemensamma utrymmen

  7. Nycklar och post

  8. El, värme o vatten

  9. Ventilation
      Luftfilter skötsel

10. TV, telefoni o IT

11. Miljöfakta

12. Sophantering o källsortering

13. Parkering

14. Yttre miljö
15. Bostadsrätts-föreningens stadgar

16. Föreningens ekonomi

17. Information från styrelsen

18. Inredning och tillval

19. Skötselanvisningar

20. Ritningar

21. Besiktningsprotokoll

22. Kundservice/Felanmälan
 

Inglasning
Föreningen har bygglov för inglasning från mars 2020. Bygglovet gäller fem år. Innan du börjar fundera på inglasning ska du kontakta styrelsen. Därefter skrivs ett avtal mellan föreningen och bostadsrättshavaren.

Leverantör av inglasning är Svenska Lumon AB.

OBS att inte alla balkonger omfattas av bygglovet - se fasadritningarna. Styrelsen har med röd färg skrivit in de lägenhetsnummer som omfattas av bygglovet, med reservation för eventuella fel.


Här finns handlingarna:
Bygglov
Fasadritning N/S
Fasadritning Ö/V/S
Ritning Situationsplan
Typritning
Avtal med föreningen