2017-05
Porttelefonen
För att aktivera porttelefonen kontaktar du styrelsen.

Porttelefonen bör kopplas till till en mobiltelefon.
Besökande trycker enligt instruktionen för att ringa upp de telefonnummer som medlemmen valt. 

En variant är att ha en dedikerad mobiltelefon, t.ex. med kontantkort, som alltid finns i lägenheten. 

En annan variant är att att koppla porttelefonen till flera mobiltelefoner. Detta är möjligt genom att läggar till flera namn och telefonnummer. Kontakta styrelsen om ni vill ändra eller lägga till nummer.

Porten öppnas genom att du svarar i mobilen och sedan tryckar på siffran "5".

Här är en instruktion.