Sjöstadsföreningen är en sammanslutning av 42 bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad. Föreningen bevakar våra gemensamma intressen och har regelbundna möten dit representanter från föreningarna är inbjudna till.
Vi, i vår tur, för ut den informationen till våra medlemmar vartefter.


Läs mer på Sjöstadsföreningens hemsida.