Nytt från styrelsen 2 september 2015

Ansvarsfördelning i styrelsen
Rickard Szorath, ordförande ansvarar bl a för fastighetens låssystem, MC-garaget, kameraövervakningen
Margaretha de Woul, sekreterare ansvarar bl a för medlemsinfo, hemsidan, hissar, tvättstugan
Tony Axelsson, ekonomiansvarig, överlåtelser, kontakt Österåker
Johan Nissen, ansvarar för avtal, Apcoa (garaget), porttelefonen, gästlägenheten, lägenhetsstatistik
Vivi-Anne Johansson, ansvarar för uthyrning av gästlägenheten, nyckelbeställningar, cykelförråden
Thomas Nilson, ansvarar för tekniska frågor, underhållsplan, 10-årsbesiktningen.

10-årskontroll av fastigheten
Vår fastighet stod färdig 2007 och det är nu dags att börja planeringen för en särskild 10-årskontroll.
 I den ska ingå bland mycket annat:
- Byggnaden invändigt och utvändigt, Processystem såsom VA, Fjärrvärme, Elsystem, Tele- och datasystem.
Detta kommer vi att återkomma till och beskriva lite mer i detalj. Men planeringen för det har vi alltså startat.

Låsen
Vi vill också uppmärksamma er på att lås som sitter på ytter- och altandörrar är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Om ett lås går sönder ska detta anmälas till Vivi-Anne Johansson, vivianne1956@gmail.com, så beställer hon ett nytt hos Certego. Detta för att alla ska ha samma typ av lås. Räkningen går dock till den boende.

Garaget
Styrelsen håller på och säger upp avtalet för garaget med Apcoa. Vi återkommer när vi kommit längre i processen.

Lekplatsundersökning
Styrelsen har gjort en kontroll av lekplatsen på gården. Det upptäcktes en del skador i klätterställningen. De är anmälda nu och ska åtgärdas..

OVK- Ventilationskontroll
Resultatet av den stora OVK-kontrollen, som
gjordes i våras, kommer snart styrelsen tillhanda.

Obehöriga i fastigheten
Det har visat sig att obehöriga personer tränger sig in i återvinningsrummet för att bl a plocka till sig tomglas och burkar. Om de trots tillsägelser inte lämnar lokalen ska ni ringa 112 till Polisen. Den som upptäcker ringer och därefter meddelas styrelsen. Allt för att påskynda förloppet. Detta gäller f ö i alla våra utrymmen.

Klotter
Tyvärr har någon klottrat på väggen bredvid Rorgängargatan 23, gården. Färgen har tydligen gått in djupt i fasaden och det kommer att bli en dyr historia att renovera. Om ni undrar varför inget görs ...
Lite påminnelser
- Det är absolut inte tillåtet att sätta upp markiser, infravärmare m m på balkongväggarna. Fasaderna klarar inte av det och vi kommer att kräva att de tas ned igen.
- Och snälla ... ni som röker. Vare sig det är på balkongen eller på gården. Släng inga fimpar vid lekplatsen!! Det kan inte vara så himla svårt att ta med sig fimpen in, eller hur?Nytt från styrelsen 20141027


Ventilationskontroll
Måndagen den 10 och tisdagen den 11 november, kvällstid, kommer det att ske obligatorisk ventilationskontroll i lägenheterna. Man kommer att mäta luftflödet i kök och bad/WC. Tar endast några minuter att utföra detta. Mer information kommer.

Extrastämma
Med anledning av ändrade regler gällande avskrivningsregler och andrahandsuthyrning m m kommer vi att ha en extrastämma måndagen den 24 november kl 18.30 i föreningens lokal, Rorgängargatan 23. Separat information/kallelse kommer att gå ut till varje medlem.

Torkskåp
Nytt torkskåp kommer att beställas till tvättstugan då det som står där nu knappt fungerar längre.

Papperskorgar
Nya papperskorgar med lock ska beställas. Så slipper vi riskera att skator drar ut soporna på gården.

Cyklar
De cyklar som saknar ägare kommer att stå på gården året ut. Därefter är de till försäljning.

Låsen
Det verkar som låsen och portöppnarna fungerar nu. Vi arbetar för att uppdatera detta system.

Sopnedkasten
Om det är fullt i sopnedkasten får man absolut inte trycka in nya påsar där. Risken att sabotera hela systemet är då stort. Ta med soporna hem igen om ni inte hittar ett tomt nedkast.

Tomträttsavtal
Styrelsen har tecknat nytt kontrakt med Stockholms Stad gällande tomträttsavgäld. Det nya kontraktet (som egentligen bara är en förlängning av det gamla) innebär minskade kostnader för tomträttsavgäld med drygt 800.000 kr/år. Förändringen gäller från och med 2016.