2017-05
Porttelefonen
För att aktivera porttelefonen kontaktar du SBC. Porttelefonen bör kopplas till till en mobiltelefon. Besökande trycker enligt instruktionen "B0xxx" där xxx är ditt lägenhetsnummer. Numren finns på ett anslag vid porten.

En variant är att ha en dedikerad mobiltelefon, t.ex. med kontantkort, som alltid finns i lägenheten. 

En annan variant är att att koppla porttelefonen till flera mobiltelefoner. Detta är möjligt genom att läggar till flera namn med ett fiktivt lägenhetsnummer.

Porten öppnas genom att du svarar i mobilen och sedan tryckar på siffran "5".