Nycklar
Till bostaden ingår följande nycklar som du som nyinflyttad bör ha fått av tidigare ägare. Annars måste du beställa nya: 

Bostadsnyckel:
Bostaden, cykel- och barnvagnsrum, sop- och grovsoprum samt postfack. 
- Ny nyckel beställes av den person i styrelsen som är nyckelansvarig (se under Styrelsen). Nyckeln beställes av denne men ska sedan hämtas personligen av bostadsägaren hos vår leverantör. Adress fås vid beställningen. 

Portnyckel/nyckelbricka:
Port och garage
Nyckelbrickan finns att beställa hos SBC, till en kostnad av ca 350 kr. Brickan läggs sedan i lägenhetsägarens postlåda när den är programmerad.

Hushållsnyckel
Bostadsförråd, tvättstuga (entré). Förkommen nyckel beställes hos nyckelansvarige (se under Styrelsen)

Porttelefon
Entréerna är försedda med porttelefon som är ansluten till bostadsägarens telefonabonnemang.  Du kan välja att använda din fasta eller din mobiltelefon till det. Vi föreslår mobiltelefonen, så att man är mer flexibel.
Det går också att få fler av familjens telefoner kopplade till porttelefonen om det finns utrymme på tavlan utanför porten.