Att bo

Bo i en bostadsrätt

Att bo i en bostadsrätt innebär att du tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar bostäderna och de gemensamma anläggningarna i området.

Du har full besittningsrätt till din lägenhet vilket betyder att du inte kan bli uppsagt förutsatt att du fullgör sina skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen.

När du överlåter din lägenhet har du rätt att sälja till vem du vill. Överlåtelsen skall dock godkännas av föreningens styrelse.

Vad ingår och vad ingår inte i årsavgiften?

Läs mer

 

Styrelsen

Det är du och dinna grannar som bestämmer över era bostäder genom den styrelse som ni själva väljer vid den årliga föreningsstämman.

Det är viktigt att så många som möljigt får känna sig delaktiga i ansvaret för det gemensamma ägandet. Ta gärna kontakt med någon i valberedningen eller styrelsen och visa ditt intresse för arbetet där. 

Kontaktuppgifter för styrelsen
 

Återvinning och sopor
Vi har inget grovsoprum! Grovsopor får man själv ta till en återvinningscentral, t.ex. Östberga.

Hushållssopor, matavfall och tidningar läggs i sopnedkasten. Tidningar lämnas i sopnedkast mellan Fartygsgatan 8 och Rorgängargatan 23. Läs gärna denna instruktion.

Glas, plast, metall, kartonger och batterier lämnas i respektive container i återvinningsrummet.

Nycklar
Det går att beställa extra nycklar vid behov.
Nyckel till lägenhet, förråd ca 225 kronor. Kontakta styrelsen för beställning
Nyckelbricka till porten mm. ca 250 kronor. Beställs hos SBC.

Försäkring
Du måste teckna ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.

Stopp i avlopp
Styrelsen har den 2018-07-02 antagit denna policy för hantering av stopp i avlopp. Alla stopp, även akuta, anmäls till SBC som skickar en rörmokare:

Kundtjänst: vardagar 7-21: 0771-722 722
Jour (akutsituationer):           08-18 70 00

Smörjning av lås
Det översta låset är ett såkallad tillhållarlås som inte får smörjas. Om det kärvar kan man sätta lite läppglans på nyckeln och dra runt nyckeln.

Det understa låset är ett vanligt ASSA-lås. Det bör man smörja regelbundet med låsspray. Använd inte vanlig olja!

Internet
Instruktion för inkoppling av internet.

Nyinflyttad
Kontakta SBC för att få upp namn utanför porten, i trapphuset och vid lägenhetsdörren. 


Om ni vill få tillgång till porttelefoni så ordnar SBC även detta. Ange ditt telefonnummer när du registrerar ärendet. Porttelefonen fungerar bäst när den kopplas till en mobiltelefon. När du blir uppringd från porttelefonen svarar du och trycker sedan på siffran 5 för att öppna porten.

För att kontakta SBC är det enklast att registrera ärendet som en "felanmälan". 

Ombyggnation
Om du vill göra om något i din lägenhet behövs oftast styrelsens godkännande. Fyll i denna blankett och lämna till styrelsen.

Felanmälan
Felanmälningar och andra ärenden som ska utföras av förvaltaren SBC gör du här. I fältet "Förening" skriver du "Sjöstadsviken".
Felanmälan av hiss ska göras av någon i styrelsen. Kontakta i första hand Vivi-Anne Johansson om det är fel på en hiss.

Fartygsgatan
Fartygsgatan

Lägenhetsnummer

Varje lägenhet har ett unikt tre-siffrigt nummer i föreningen, inte att förväxla med Skatteverkets nummer som är fyra-siffrigt och endast unikt i varje trapphus.
Lägenhetsnummer hittar du här.

 

Störningar

Om du upplevar störningar, t.ex. från någon av grannarna, kan du fylla i ett störningsschema. Utan en tydlig dokumentation är det svårt för styrelsen att agera.

Luftfilter
Styrelsen inhandlar luftfilter och delar ut till medlemmarna så alla kan byta samtidigt. Här är en instruktion för filterbyte.


 

Bopärmen

  1. Välkommen

  1.1 Fakta

  2. Områdets historia

  3. Att bo i bostadsrätt

  4. Besiktning och säkerhetstänkande

  5. Hemförsäkring

  6. Gemensamma utrymmen

  7. Nycklar och post

  8. El, värme o vatten

  9. Ventilation
      Luftfilter skötsel

10. TV, telefoni o IT

11. Miljöfakta

12. Sophantering o källsortering

13. Parkering

14. Yttre miljö
15. Bostadsrätts-föreningens stadgar

16. Föreningens ekonomi

17. Information från styrelsen

18. Inredning och tillval

19. Skötselanvisningar

20. Ritningar

21. Besiktningsprotokoll

22. Kundservice/Felanmälan
 

Inglasning
Föreningen har bygglov för inglasning från mars 2020. Bygglovet gäller fem år. Innan du börjar fundera på inglasning ska du kontakta styrelsen. Därefter skrivs ett avtal mellan föreningen och bostadsrättshavaren.

Leverantör av inglasning är Svenska Lumon AB.

OBS att inte alla balkonger omfattas av bygglovet - se fasadritningarna. Styrelsen har med röd färg skrivit in de lägenhetsnummer som omfattas av bygglovet, med reservation för eventuella fel.


Här finns handlingarna:
Bygglov
Fasadritning N/S
Fasadritning Ö/V/S
Ritning Situationsplan
Typritning
Avtal med föreningen